Piątek, 31 Maja 2019 r.

Hotel Gołębiewski Białystok ul.Pałacowa 7

od 15:00
Zakwaterowanie w hotelu

Pałac Branickich w Białymstoku ul Kilińskiego 1, Aula Magna

17:00 - 19:00
Sesja Inauguracyjna


17.00 - 17.45 - Uroczyste otwarcie konferencji, wystąpienia gości
17.45 - 18.05 - Wykład inauguracyjny - mgr Joanna Borzęcka - prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Instrumentariuszek
18.05 - 18.30 - Jak i dlaczego powstało Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Instrumentariuszek - mgr Barbara Dąbrowska, Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Instrumentariuszek

19:30-20:00
transfer na kolację

20:00-24:00
kolacja w Majątku Howieny (Pomigacze)


Sobota, 1 Czerwca 2019 r.

Hotel Gołębiewski Białystok ul.Pałacowa7

08:00 - 09:00
Rejestracja uczestników

09:00 - 10:45
Sesja Naukowa I
moderatorzy: mgr Lucyna Tomicka, mgr Mariola Gralewska

09.00 - 09.20 - Techniki małoinwazyjne w chirurgii kręgosłupa - dr hab. n. med. Tomasz Łysoń, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
09.20 - 09.40 - Nowe technologie we współczesnym pielęgniarstwie operacyjnym na Sali neurochirurgicznej - mgr Iwona Żurecka-Sobczak, Uniwersytecki szpital Kliniczny im WAM-CSW w Łodzi
09.40 -10.00 - Najnowsze metody leczenia deformacji kręgosłupa u dzieci i młodzieży - dr n. med. Paweł Grabala, dr n.med. Tomasz Guszczyn, Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny w Białymstoku
10.00 - 10.15 - Zabiegi bariatryczne z zastosowaniem robota da Vinci - mgr Izabela Szwed, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu
10.15 - 10.30 - Cystectomia radykalna z asystą robota - mgr Iwona Strzelecka, Specjalistyczny Szpital Miejski im. Mikołaja Kopernika, Toruń
10.30 - 10.45 - Golden Hands. E - Etyka, T- Technika, H - Higiena - dr n. o zdr. Martyna Ruta, Ethicon


10:45-11:15
Przerwa kawowa


11:15-12:30
Sesja Naukowa II
moderatorzy: mgr Anna Nagadowska, mgr Maria Wertel

11.15 - 11.35 - Koordynator transplantacyjny w dwóch rolach - koordynator regionalny i lokalny, współpraca z blokiem operacyjnym - mgr Edyta Karpata, Klinice Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus, Warszawa
11.35 - 11.55 - Pobranie wielonarządowe - rola pielęgniarki operacyjnej w zespole transplantacyjnym - standardy i procedury postępowania w sytuacjach nieprzewidzianych - mgr Marta Kotomska, mgr Aldona Michalak, Zakład Podstaw Pielęgniarstwa WUM; Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej UCK WUM; Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego, Transplantacyjnego i Leczenia Pozaustrojowego WUM, Warszawa
11.55 - 12.10 - Przeszczepianie narządów wewnątrzbrzusznych – rola pielęgniarki operacyjnej w zespole transplantacyjnym - walka ze stresem - mgr Aldona Michalak, - Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej UCK WUM; Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego, Transplantacyjnego i Leczenia Pozaustrojowego WUM, Warszawa
12.10 - 12.30 -  Kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych operacyjnych - dr n.hum.  Przybek–Mita,  Ośrodek Kształcenia Podyplomowego, Rzeszów


12:30-13:30
Warsztaty: „Golden Hands - ogólnopolski projekt edukacyjny profilaktyki zakażeń miejsca operowanego. Warsztaty moderowane w formule wymiany doświadczeń i dyskusji okrągłego stołu” – gr. I

13:30-14:30
Obiad

14:30-15:30
Warsztaty: „Golden Hands - ogólnopolski projekt edukacyjny profilaktyki zakażeń miejsca operowanego. Warsztaty moderowane w formule wymiany doświadczeń i dyskusji okrągłego stołu” – gr. II

15:30-17:10
Sesja Naukowa III
moderatorzy: mgr Danuta Siemiątkowska, spec. Aleksandra Rduch

15.30 - 15.50 - Pielęgniarstwo operacyjne co za nami co przed nami - dr n. o zdrowiu Ewa Zamojska–Kosciów, Pomorski Uniwersytet Medyczny, Szczecin
15.50 - 16.10 - Operacyjne metody leczenia zaburzeń statyki narządów miednicy małej - mgr Marta Dębska, Szpital Zakonu Bonifratrów pw. Aniołów Stróżów w Katowicach
16.10 - 16.30 - Choroba Hirsprunga - nowoczesne metody operacyjne, rola i zadania pielęgniarki operacyjnej - dr n med. Brygida Sedlak, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6  ŚUM  w Katowicach,  Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka
16.30 - 16.50 - Pielęgniarka operacyjna wobec nowych technik zabiegowych w chirurgii naczyniowej - mgr Iwona Miąsko, Górnośląskie Centrum Medyczne im prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Ochojec
16.50 - 17.10 - Przeszczep rogówki - leczenie ostateczne. Wskazania, techniki operacyjne i powikłania po zabiegu - dr n. med. Alicja Szyłejko, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku


17:15
Zakończenie konferencji