Piątek, 31 Maja 2019 r.

Hotel Gołębiewski Białystok ul.Pałacowa 7

od 15:00
Zakwaterowanie w hotelu

Pałac Branickich w Białymstoku ul Kilińskiego 1, Aula Magna

17:00 - 19:00
Sesja Inauguracyjna


17.00 - 17.45 - Uroczyste otwarcie konferencji, wystąpienia gości
17.45 - 18.05 - Wykład inauguracyjny - mgr Joanna Borzęcka - prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Instrumentariuszek
18.05 - 18.30 - Jak i dlaczego powstało Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Instrumentariuszek - mgr Barbara Dąbrowska, Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Instrumentariuszek

19:30-20:00
trasfer na kolację

20:00-24:00
kolacja w Majątku Howieny (Pomigacze)


Sobota, 1 Czerwca 2019 r.

Hotel Gołębiewski Białystok ul.Pałacowa7

08:00 - 09:00
Rejestracja uczestników

09:00 - 11:30
Sesja Naukowa I
moderatorzy: mgr Lucyna Tomicka, mgr Mariola Gralewska

10.00 - 10.20 - Techniki małoinwazyjne w chirurgii kręgosłupa - dr hab. n. med. Tomasz Łysoń, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
10.20 - 10.40 - Nowe technologie we współczesnym pielęgniarstwie operacyjnym na Sali neurochirurgicznej - mgr Iwona Żurecka-Sobczak, Uniwersytecki szpital Kliniczny im WAM-CSW w Łodzi
10.40 -11.00 - Najnowsze metody leczenia deformacji kręgosłupa u dzieci i młodzieży - dr n. med. Paweł Grabala, dr n.med. Tomasz Guszczyn, Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny w Białymstoku
11.00 - 11.15 - Zabiegi bariatryczne z zastosowaniem robota da Vinci - mgr Izabela Szwed, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu
11.15 - 11.30 - Cystectomia radykalna z asystą robota - mgr Iwona Strzelecka, Specjalistyczny Szpital Miejski im. Mikołaja Kopernika, Toruń
11.30 - 11.50 - Golden Hands. E - Etyka, T- Technika, H - Higiena - dr n. o zdr. Martyna Ruta, Ethicon


11:30-12:30
Przerwa kawowa


12:30-14:00
Sesja Naukowa II
moderatorzy: mgr Anna Nagadowska, mgr Maria Wertel

12.30 - 12.50 - Kordynator transplantacyjny w dwóch rolach - koordynator regionalny i lokalny, współpraca z blokiem operacyjnym - mgr Edyta Karpata, Klinice Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus, Warszawa
12.50 - 13.10 - Pobranie wielonarządowe - rola pielęgniarki operacyjnej w zespole transplantacyjnym - standardy i procedury postępowania w sytuacjach nieprzewidzianych - mgr Marta Kotomska, mgr Aldona Michalik, Zakład Podstaw Pielęgniarstwa WUM; Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej UCK WUM; Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego, Transplantacyjnego i Leczenia Pozaustrojowego WUM, Warszawa
13.10 - 13.25 - Przeszczepianie narządów wewnątrzbrzusznych – rola pielęgniarki operacyjnej w zespole transplantacyjnym - walka ze stresem - mgr Aldona Michalik, - Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej UCK WUM; Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego, Transplantacyjnego i Leczenia Pozaustrojowego WUM, Warszawa
13.25 - 13.40 -  Kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych operacyjnych - dr n.hum.  Przybek–Mita,  Ośrodek Kształcenia Podyplomowego, Rzeszów


14:00-15:00
Obiad


15:00-17:00
Sesja Naukowa III
moderatorzy: mgr Danuta Siemiątkowska, spec. Aleksandra Rduch

15.00 - 15.20 - Pielęgniarstwo operacyjne co za nami co przed nami - dr n. o zdrowiu Ewa Zamojska–Kosciów, Pomorski Uniwersytet Medyczny, Szczecin
15.20 - 15.40 - Operacyjne metody leczenia zaburzeń statyki narządów miednicy małej - mgr Marta Dębska, Szpital Zakonu Bonifratrów pw. Aniołów Stróżów w Katowicach
15.40 - 16.00 - Choroba Hirsprunga - nowoczesne metody operacyjne, rola i zadania pielęgniarki operacyjnej - dr n med. Brygida Sedlak, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6  ŚUM  w Katowicach,  Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka
16.00 - 16.20 - Pielęgniarka operacyjna wobec nowych technik zabiegowych w chirurgii naczyniowej - mgr Iwona Miąsko, Górnośląskie Centrum Medyczne im prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Ochojec
16.20 - 16.40 - Przeszczep rogówki - leczenie ostateczne. Wskazania, techniki operacyjne i powikłania po zabiegu - dr n. med. Alicja Szyłejko, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku


17:00-17:15
Zakończenie konferencji