XX lat Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Instrumentariuszek

 

Drogie Koleżanki i Koledzy!


Serdecznie zapraszam na XX-lecie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Instrumentariuszek.

'Spojrzenie pielęgniarek operacyjnych w przyszłość'
to przewodni temat organizowanej konferencji. Mamy nadzieję, że program usatysfakcjonuje uczestników i będzie jednocześnie inspiracją do dalszej pracy w zawodzie pielęgniarek operacyjnych.

Serdecznie zapraszamy w dniach 31 maja - 1 czerwca 2019 r. do Białegostoku - miejsca gdzie rozpoczęło działalność Ogólnopolskie Stowarzyszenie Instrumentariuszek.

W imieniu Komitetu Organizacyjnego

mgr spec. Joanna Borzęcka
Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Instrumentariuszek

2
dni
20
wystąpień
20
mówców
200
miejsc


Prelegenci, Moderatorzy


mgr spec. Joanna Borzęcka
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Lublinie
Specjalista pielęgniarstwa operacyjnego, magister socjologii, studiowała w Uniwersytecie Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie. Absolwent podyplomowych studiów przygotowania pedagogicznego w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Członek Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego. Od 2016 roku prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Instrumentariuszek. Reprezentant Polski w Europejskim Stowarzyszeniu Pielęgniarek Operacyjnych (EORNA). Inicjator, koordynator prac i główny autor Ogólnych Standardów Pielęgniarskiej Praktyki Klinicznej w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego
mgr Barbara Dąbrowska
Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny w Białymstoku
Magister pielęgniarstwa, absolwentka Akademii Medycznej w Białymstoku, wydział lekarski  kierunek: pielęgniarstwo,absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu  - studia podyplomowe w zakresie zarządzania i finansów  w ochronie zdrowia.Specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego, oddziałowa bloku operacyjnego. Obecnie starszy asystent pielęgniarstwa w Zakładzie Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Przewodnicząca zespołu do spraw pielęgniarstwa operacyjnego przy OIPiP w Białymstoku. Współzałożyciel  Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Instrumentariuszek i prezes przez cztery kadencje. Obecnie członek zarządu OSI i członek zarządu EORNA, delegat. Recenzent programów kursów kwalifikacyjnych i specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego, współautor publikacji „Bezpieczna praktyka pielęgniarki operacyjnej”. Kierownik specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego, wykładowca na kursach i specjalizacjach. Organizator wielu szkoleń, warsztatów i konferencji
mgr Izabela Szwed
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu
Położna operacyjna w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy we Wrocławiu. Przewodnicząca Zespołu ds pielęgniarstwa operacyjnego, członek Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Instrumentariuszek. Autorka i współautorka wielu prac i plakatów przedstawianych na Kongresach, Konferencjach i Sympozjach Naukowych. Autorka i współautorka wielu publikacji naukowych. Specjalistka w dziedzinie chirurgii małoinwazyjnej - robotowejmgr Iwona Żurecka-Sobczak
Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej - Centralny Szpital Weteranów
Magister pielęgniarstwa, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku Prawo Medyczne i Bioetyka oraz absolwentka Wyższej Szkoły Bankowej  na kierunku Organizacja i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia. Specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego oraz specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego. Instrumentariuszka w Klinice Neurochirurgii, Chirurgii Kręgosłupa i Nerwów Obwodowych.  Przewodnicząca Komisji Pielęgniarek Operacyjnych w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Łodzi. Wykładowca w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego i chirurgicznego, współautorka i autorka procedur i standardów w zakresie jakości pracy pielęgniarki operacyjnej na bloku operacyjnym; prac i plakatów przedstawianych na Zjazdach PTNCH  z sekcją pielęgniarek neurochirurgicznych.
mgr spec. Marta Kotomska
Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus w Warszawie
Magister pielęgniarstwa, instrumentariuszka w Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej, w Szpitalu Klinicznym Dzieciątka Jezus, doktorantka Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, kierownik specjalizacji pielęgniarstwa operacyjnego organizowanego przez Warszawską Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych, wykładowca w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego, współtwórczyni procedur i standardów transplantacyjnych i opieki nad chorym na bloku operacyjnym. Współautorka książki pt. 'Pielęgniarstwo transplantacyjne', 'Encyklopedia starzenia się i starości'. Prowadzi stronę internetową dla studentów pielęgniarstwa 'SKN BeLivers Blok Operacyjny, Chirurgia, Transplantologia dla studentów', oraz fanpage 'Zdaniem Pielęgniarki'
mgr Aldona Michalak
Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus w Warszawie
Magister pielęgniarstwa, specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego, instrumentariuszka w Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej, w Szpitalu Klinicznym Dzieciątka Jezus, aktywny członek zespołu pielęgniarek operacyjnych uczestniczących w pełnym zakresie procedur chirurgicznych i transplantacyjnych. Pielęgniarka operacyjna w bloku ginekologii i chirurgii onkologicznej Specjalistycznego Szpitala im. Św. Rodziny w Warszawie. Doktorantka Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, opiekun grup studenckich Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, współopiekun  dydaktyczny Pielęgniarskiego Koła Naukowego SKN BeLivers, przy Zakładzie Pielęgniarstwa Chirurgicznego i Leczenia Pozaustrojowego WUM, autorka i współautorka prac i plakatów przedstawianych na Sympozjach Naukowych, Zjazdach Transplantacyjnych, Hepatologicznych i Konferencjach Naukowych, współautorka „Encyklopedii starzenia się, starości i niepełnosprawnościdr hab. n. med. Tomasz Łysoń
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Specjalista neurochirurg. Kierownik Zakładu Neurologii Inwazyjnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów. Prezes Polskiego Towarzystwa Chirurgii Podstawy Czaszki. Uznany autorytet w dziedzinie neurochirurgii, wykonuje nowatorskie operacje endoskopowe w zakresie szeroko pojętej chirurgii podstawy czaszki w tym oczodołu. Prowadzi szkolenia z zakresu technik endoskopowych dla specjalistów neurochirurgów i ortopedów, laryngologów oraz chirurgów szczękowych w macierzystej Klinice oraz w innych ośrodkach krajowych i zagranicznych
mgr Edyta Karpeta
Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus w Warszawie
Regionalny koordynator transplantacyjny w Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawie, magister pielęgniarstwa, instrumentariuszka. Absolwentka Wydziału Nauk o Zdrowiu oraz Szkolenia Podyplomowego dla Koordynatorów Transplantacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Warszawie.  Doktorancka Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Warszawie, wykładowca w dziedzinie transplantologii. Organizatorka i prelegent konferencji naukowo-szkoleniowych, Programu Szkoleniowego Podstaw Dawstwa Narządów ETPOD (European Training Program on Organ Donation) oraz szkoleń z zakresu transplantologii.  Autorka i współautorka prac i plakatów prezentowanych na Kongresach i Zjazdach Transplantacyjnych. Autorka i współautorka publikacji naukowych z zakresu medycyny transplantacyjnej
dr n. zdr. Ewa Zamojska-Kościów
Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego i Ratunkowego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
Magister pielęgniarstwa, instrumentariuszka, specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego. Obecnie pracuje na stanowisku asystenta w Zakładzie Pielęgniarstwa Chirurgicznego i Ratunkowego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Autorka  i współautorka publikacji naukowych oraz prac prezentowanych na Konferencjach i Sympozjach dla pielęgniarek. Przewodnicząca Komisji ds. pielęgniarstwa operacyjnego przy Szczecińskiej Izbie Pielęgniarek i Położnych,  wiceprezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Instrumentariuszek, członek PTP, Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego i operacyjnego, członek KRASZPiP.


mgr Lucyna Tomicka
Szpital Wielospecjalistyczny im. L. Błażka w Inowrocławiu
Pielęgniarka z ponad 30-letnim stażem pracy. Specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego. Absolwentka Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pracuje w Szpitalu Wielospecjalistycznym im. L. Błażka w Inowrocławiu na Bloku operacyjnym. Od 2014 roku sprawuje funkcję pielęgniarki koordynującej i nadzorującej pracę bloku operacyjnego. Pełni dodatkowo funkcję Prezesa Towarzystwa Pielęgniarek i Położnych Operacyjnych regionu Kujawsko-Pomorskiego. Odpoczywa przy książce. Na stałe mieszka w Inowrocławiu.
mgr spec. Iwona Strzelecka
Collegium Medicum Bydgoszcz
Specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego. Magister Pedagogiki. Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. T. Kotarbińskiego w Zielonej Górze. Magister Pielęgniarstwa. Studentka Kujawskiej Szkoły we Włocławsku. Pracownik socjalny - Studium policealnego w Toruniu. Obecnie studia doktoranckie na Wydziale Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum w Bydgoszczy. Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Instrumentariuszek oraz Stowarzyszenia Pielęgniarek Urologicznych. Prowadząca salę operacyjną urologii. Entuzjastka chirurgii małoinwazyjnej (laparoskopii, robotyki).
dr n. med. Brygida Sedlak
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Specjalista pielęgniarstwa operacyjnego, specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego, specjalista pielęgniarstwa epidemiologicznego. Absolwentka studiów podyplomowych z zarządzania w placówkach zdrowia. Wykładowca w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego i chirurgicznego. Nauczyciel akademicki ŚUM. Starszy wykładowca w zakładzie pielęgniarstwa chirurgicznego. Założycielka i kierownik studenckiego koła pielęgniarstwa operacyjnego w ŚUM, Katowice.. Promotor prac magisterskich oraz licencjackich. Autorka i współautorka publikacji naukowych. Organizatorka szkoleń i warsztatów. Instrumentariuszka GCZDz im. Jana Pawła II w Katowicach.


mgr Mariola Gralewska
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Lublinie
Specjalista pielęgniarstwa operacyjnego. Magister pielęgniarstwa, absolwent Akademii Medycznej w Lublinie. Członek Komisji ds. pielęgniarstwa operacyjnego przy ORPiP w Lublinie. Sekretarz Komisji Rewizyjnej OSI. Pielęgniarka operacyjna CTO. Współtwórca Ogólnych Standardów Pielęgniarskiej Praktyki Klinicznej w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego. Wykładowca na kursach i specjalizacjach
dr n. o zdr. Alicja Szyłejko
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
Doktorantka Wydziału Nauk o Zdrowiu Białostockiego Uniwersytetu Medycznego, magister pielęgniarstwa. Specjalista w dziedzinie Pielęgniarstwa Operacyjnego. Absolwentka Podyplomowych Studiów Prawa Organizacji i Zarządzania w Ochronie Zdrowia. Pielęgniarka operacyjna w Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Blokiem Operacyjnym w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku. Wykładowca w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego i chirurgicznego na kursach i specjalizacjach. Aktywny Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Instrumentariuszek od wielu lat.
mgr Marta Dębska
Szpital Zakonu Bonifratrów pw. Aniołów Stróżów w Katowicach
magister położnictwa, specjalista pielęgniarstwa ginekologicznego, terapeuta uroginekologiczny, psychoterapeuta, seksuolog. Absolwentka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach i SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego WZ w Katowicach. Członkini zespołu ds. pielęgniarstwa operacyjnego przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Katowicach. Pracuje na bloku operacyjnym Szpitala Zakonu Bonifratrów w Katowicach jako położna operacyjna. W ramach prywatnej praktyki prowadzi terapię kobiet ze schorzeniami dna miednicy małej i psychoterapię osób z problemami seksualnymi. Prelegntka na konferencjach dla pielęgniarek i położnych, kierownik kursów kwalifikacyjnych w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego oraz specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologiczno-położniczego, wykładowca na szkoleniach podyplomowych. Współautorka programu kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego dla położnych.


mgr Danuta Siemiątkowska
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im A. Mielęckiego ŚUM w Katowicach
Magister pielęgniarstwa - Śląski Uniwersytet Medyczny , absolwentka Górnośląskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej na kierunku Pedagogika Zdrowia oraz absolwentka Wyższej Szkoły Planowania Strategicznego na kierunku Zarządzanie Placówkami Służby Zdrowia. Specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego . Pielęgniarka operacyjna w Klinice Chirurgii Szczękowo –Twarzowej .Przewodnicząca Zespołu ds. Pielęgniarstwa Operacyjnego przy ORPiP w Katowicach. Członek Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Instrumentariuszek. Wykładowca w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego, współautorka i autorka procedur w zakresie jakości pracy pielęgniarki operacyjnej w bloku operacyjnym. Moje motto” Razem zrobimy więcej”
mgr Anna Nagadowska
Specjalista pielęgniarstwa operacyjnego, członek zarządu OSI. Współautor programów szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego dla pielęgniarek, kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego dla pielęgniarek i dla położnych. Bierze czynny udział w pracach Państwowej Komisji Egzaminacyjnej, wykładowca na specjalizacjach i kursach kwalifikacyjnych dla pielęgniarek i położnych. Organizatorka i prelegent konferencji naukowo-szkoleniowych, zaangażowana w nowe projekty edukacyjne dla środowiska pielęgniarek operacyjnych
mgr Iwona Miąsko
Górnośląskie Centrum Medyczne im.prof.Leszka Gieca ŚUM Katowice
mgr pielęgniarstwa, specjalista pielęgniarstwa operacyjnego. Absolwentka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Pielęgniarka operacyjna i zastępca Pielęgniarki Oddziałowej Bloku Operacyjnego Chirurgii Ogólnej Naczyń ,Angiologii i Flebologii w GCM im.prof.Leszka Gieca  ŚUM Katowicach. Członek Zespołu ds. pielęgniarstwa operacyjnego przy OIPIP w Katowicach


Spec. Pielęgniarstwa operacyjnego Aleksandra Rduch
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. Prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Specjalista pielęgniarstwa operacyjnego, oddziałowa bloku operacyjnego Neurochirurgii. Ukończyła kursy specjalistyczne endoskopii i leczenia ran. Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Instrumentariuszek oraz Członek Komisji Rewizyjnej. Specjalistka w dziedzinie Neurochirurgii. Wykładowca na kursach i specjalizacjach
dr n. hum. Joanna Przybek – Mita
Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o.o.
Absolwentka Akademii Medycznej w Lublinie, gdzie uzyskała tytuł magistra pielęgniarstwa wraz z uprawnieniami pedagogicznymi. Ukończyła menedżerskie studia podyplomowe na kierunku „Zarządzanie systemem ochrony zdrowia”. W 2008 roku obroniła pracę doktorską uzyskując stopień dr nauk humanistycznych. Specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego i onkologicznego. Absolwent Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Karierę zawodową rozpoczęła w 1996 roku, pracując przez kilka lat na stanowisku pielęgniarki operacyjnej. Równocześnie, bo od 2002 roku była związana z Ośrodkiem Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o.o. w Rzeszowie, gdzie przechodząc kolejne szczeble zawodowe, w 2010 roku objęła stanowisko Prezesa Zarządu. Dydaktyk w kształceniu podyplomowym pielęgniarek i położnych, nauczyciel akademicki, autor i współautor wielu prac naukowych. Kierownik kilkunastu specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego, współautor standardów kwalifikacji zawodowych dla zawodu specjalista pielęgniarstwa operacyjnego, opracowywanych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy.
mgr Maria Wertel
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie
Specjalista pielęgniarstwa operacyjnego, absolwent Akademii Medycznej w Lublinie, Wydziału Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu - uzyskany tytuł: magister pielęgniarstwa, absolwent Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie, studia podyplomowe: Zarządzania zakładami opieki zdrowotnej i administracji zdrowiem publicznym. Pielęgniarka Oddziałowa Bloku Operacyjnego Neurochrurgicznego w SPSK nr 4 w Lublinie. Kierownik specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego, wykładowca na kursach i specjalizacjach. Organizator wielu szkoleń, warsztatów i konferencji. Wiceprzewodnicząca Komisji ds. Pielęgniarstwa Operacyjnego przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Lublinie. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Instrumentariuszek. Współtwórca Ogólnych Standardów Pielęgniarskiej Praktyki Klinicznej w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego


Paweł Garbala
Specjalista ortopedii i traumatologii, ortopeda dziecięcy, chirurg kręgosłupa. W trakcie szkolenia specjalizacyjnego położył szczególny nacisk na leczenie operacyjne deformacji kręgosłupa u dzieci i młodzieży i postawił na rozwój najnowocześniejszych technik kompleksowego leczenia chorób kręgosłupa u dzieci w wieku 0 – 18 lat. Uczestniczył w blisko 50 kursach w USA z zakresu nowoczesnej chirurgii kręgosłupa. Odbył liczne staże w najlepszych klinikach chirurgii kręgosłupa na świecie, m. in. w Mayo Clinic, Washington University of Saint Louis, Arkansas Children’s Hospital, Thomas Jefferson University of Philadelphia, Nemours/Alfred I. DuPont Hospital for Children in Wilmington, Rady Children’s Specialists of San Diego, Children’s Hospital Los Angeles, Seattle Children’s Hospital, Boston Children’s Hospital (Harvard Medical School of Medicine). Jest członkiem elitarnych, międzynarodowych towarzystw naukowych: North American Spine Society, AO Spine North America, Polish Society of Spinal Surgery, Scoliosis Research Society, EUROSPINE. Od sierpnia 2017 jest członkiem Zarządu Global Spine Outreach Scoliosis Research Society. Współpracuje z najlepszymi Ośrodkami Chirurgii Kręgosłupa w USA. Jest koordynatorem wieloośrodkowych badań klinicznych (m.in. z Mayo Clinic, Washington University of St. Louis, Alfred duPont Children’s Hospital) dotyczących leczenia operacyjnego deformacji kręgosłupa.
dr n.med. Tomasz Guszczyn
Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny w Białymstoku
Specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu. Nauczyciel akademicki na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku. Kierownik Kliniki Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej w Białymstoku. Członek zagranicznych i polskich towarzystw naukowych. Wieloletni Członek Zarządu Oddziału Podlaskiego Polskiego Towarzystwa Ortopedii i Traumatologii. Założyciel i opiekun Studenckiego Koła Naukowego działającego przy Klinice Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej. Aktywny uczestnik konferencji krajowych i międzynarodowych dotyczących traumatologii i ortopedii. Autor i współautor ponad 50 publikacji naukowych, prac prezentowanych na Konferencjach i Sympozjach oraz książek. Entuzjasta procedur małoinwazyjnych, endoskopowych. Instruktor z zakresu technik artroskopowych dla lekarzy ortopedów.


Data końca rejestracji

PRZEDŁUŻONO do 24 maja 2019 r. !!!

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wcześniejszego zakończenia rejestracji po wyczerpaniu limitu miejsc.

Informacja dla Partnerów/Wystawców

Firmy chcące wziąć udział w 'XX Lat Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Instrumentariuszek'
w charakterze Partnerów lub Wystawców prosimy o bezpośredni kontakt z Biurem Organizacyjnym - mail: konferencjaosi@gmail.com

Data Spotkania

31 maja - 1 czerwca 2019 r.

Organizatorzy przygotowali 250 miejsc dla uczestników konferencji.
Liczy się kolejność zgłoszeń.Główny Partner EdukacyjnyPartner
WystawcyFirmy Wspierające

 

Partnerzy Medialni